Ateliér Tělového designu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně /ATD FAVU VUT/ je především praktickým i teoretickým zázemím pro své studenty, ale nabízí své možnosti a konzultace také studentům z jiných ateliérů a z jiných škol, spojených společným tématem tělesnosti,  sociálního a veřejného umění. Je otevřen k tomu stat se platformou pro komunikaci mezi uměleckými a humanitními obory pro témata týkající se těla, sociálního a veřejného umění.

Chceme, aby se studentky a studenti Tělového designu vyprofilovali jako samostatně myslící osobnosti, jako kreativní individuality, které pak v dalším kroku dokáží svou individualitu překročit a svůj talent a schopnosti využít pro obecně prospěšné projekty.

Práce v ateliéru povede studentky a studenty především k osvojení si mechanismu umělecké práce, od generování nápadu, přes jeho variování a modelování až po realizaci a následnou postprodukci.

Ateliér znamená i podpůrný kolektiv studentek a studentů, kteří jsou nejen schopni provádět navzájem kritiku a recenzi děl a nápadů, ale jsou schopni navodit i tvůrčí atmosféru, ve které vznikají společná metadíla a metaprojekty.

Ateliér sídlí v budově FAVU na Údolní ulici č. 244/53, budova U4, v 1. patře. K ateliérovým prostorům patří centrální společný ateliér č. 207, menší ateliér č. 211 a kabinet pedagogů.

Kontakty:

ATD FAVU
Údolní 244/53
602 00 Brno
1. patro, místnosti č. 207, 212
tel. +420 603 499 393 /L. Klodová/, +420 604 431 836 /K. Kohoutková/

FaVU VUT
Rybářská 125/13/15
603 00 Brno
tel.: +420 541 14 6850 
favu@ffa.vutbr.cz, www.ffa.vutbr.cz