Od uchazečů očekáváme

základy výtvarných schopností - kresba podle modelu jako důkaz schopnosti vidět a přenést viděné na papír, chápání vizuálních vztahů

základy prostorové tvorby - schopnost chápat věci ve vzájemných vztazích, vztah objektu a prostředí,

základy konceptuální tvorby - schopnost analýzy otázky, otevřenost vůči používání výtvarných i "nevýtvarných" prostředků

a základy „veřejné“ tvorby - zájem o společenské problematiky a jejich řešení výtvarnými prostředky.

Chápeme, že Tělový design není obor, na jehož studium by bylo možno se připravit na střední škole. Literatura a informace na našich stránkách by mohly uchazečům v přípravě na příjmací zkoušky pomoci. Doporučujeme vám si je projít.

Nabízíme vám také předběžné konzultace a setkání se studenty a atmosférou ateliéru v průběhu semestrů vždy ve středu 13 - 18 hodin v ateliéru Tělového designu na Údolní ulici.

Kontakt: Lenka Klodová 603 499 393

 

replique montre replica louis vuitton outlet replica louis vuitton outlet replica louis vuitton outlet replica louis vuitton outlet replica louis vuitton outlet replica louis vuitton outlet replica louis vuitton outlet

Struktura příjmacích zkoušek do bakalářského cyklu:

1. Domácí práce - ukázky vlastní tvorby, případně předchozí školní práce, v reálné nebo digitální formě

2. Talentové zkoušky - 1 společný děkanský úkol, 3 půldenní ateliérové úkoly

3. Ústní pohovor - zameřen na přehled o výtvarném umění a motivaci ke studiu

 

Příklad zadání příjmacích zkoušek:

1. společný celoškolní úkol - kresebný portrét

Ateliérové úkoly /půldenní/:

1. "Vnitřnosti" - volné výtvarné téma libovolnou technikou

2. "Wellness" - analýza fenoménu, návrh vlastního wellness, předvedení části terapie - text, volná technika

3. "Demonstrace" - obsah, způsob a prostředky. za účasti ostatních uchazečů akce ve veřejném prostoru 2-10 minut