Základem studia Tělového designu je studentská umělecká tvorba. Ta se realizuje „tří-rychlostní“ formou. Student a studentka v průběhu semestru pracují na dlouhodobém semestrálním úkolu a v závěru v klauzurním období řeší „vysokorychlostní“ klauzurní úkol.
Život a zaměření ateliéru s sebou často přináší ještě třetí možnou formu - „superrychlostní“ úkoly, kdy řešíme aktuální výzvy a nabídky přicházející z podnětů „zvenku“, např. podpora demonstrace, doprovodné výtvarné programy, kampaně.
Studium má kromě umělecké tvorby další dvě složky: teoretická průprava a umělecká praxe. Teoretická průprava se realizuje formou zadávání témat z okruhu Tělového designu. Každý student a studentka zpracuje a přednese ostatním za semestr jedno téma. V písemné podobě pak témata archivujeme na webu. Tímto způsobem společně vytvoříme teoretickou
platformu pro obor Tělový design.
Podpůrnou složkou teoretické průpravy jsou ateliérové předměty Umělecký výzkum, Kreativní myšlení a Kurz pornostudií.
Umělecká praxe zahrnuje veškeré možné aktivity studentek a studentů mimo rámec školy. Mohou zde patřit výstavy individuální i kolektivní, jejich organizování, kurátorování,pedagogická činnost, veřejné realizace, grantová činnost…

První tři roky bakalářského cyklu odpovídají třech základním rovinám tématu:

tělo vlastní - anatomické, fyzické a duševní
tělo sociální - sociální role, rodina, vztahové otázky
tělo politické - širší společenské a politické koncepty napojitelné na struktury vně umění

Tělo vlastní - anatomické, fyzické a duševní

V 1. ročníku by téma fyzického reálného těla mohlo pomoci studentům zapojit se do běhu uměleckého studia jednak tím, že se uvolní ve fyzických experimentech, a jednak tím, že doprovodné úkoly budou mít uchopitelný řemeslný charakter. Doporučovali bychom dopřát si luxus svobody od digitálních médií a pomocí klasických prostředků obnovovat spojení oko - ruka.
Preferované řemeslné postupy: konstrukce těla, modelace, kresba, práce s reálným materiálem

Tělo sociální- sociální role, rodina, vztahové otázky

Jedno tělo se na druhé dívá, dotýká se ho nebo se s ním spojuje. Tématicky to může znamenat zkrášlování, vylepšování těla, sexualita, početí, vznik nového těla z těla…
Preferované řemeslné postupy: fotografie, video, digitální úpravy obrazu.

Tělo politické

Nastupují otázky pro Tělový design typické - otázky genderové problematiky, otázky nejrůznějších forme diskriminace, spir mezi osobním a veřejným… Úkolem pak je formulovat daný problém a nalézt koncept, který by mohl k řešení problematiky přispět uměleckými prostředky.
Preferované řemeslné postupy: tvorba projektu, práce s tělem.


Poslední ročník bakalářského cyklus a celý magisterský cyklus jsou věnovány řešení individuálních tvůrčích projektů.