MDŽ 2018 (09. března 2018)

Do oslav MDŽ organizovaných Nesehnutím a Norou jsme se připojily hned dvakrát. Naše performance (Kača Olivová a Adéla Venturová) se stala součástí procházky městěm, která vedla účastníky po důležitých bodech historie ženských hnutí a feminismu v Brně. Naše performanční zastavení připomínalo vznik ATD. Druhou částí byla performance GRLPWR skupiny NEWkus (Bára Smékalová a Wollasch Sara ) během párty v kafé Prah.

Galerijní Laboratoř 5 - BODYMYSTIC (22. října 2017)

Jako Bodymystic
Očekávám, že se mi budeš klanět!
Očekávám, že budou naše mysli spojeny!
Jsme základním principem země!

A jak dopadneme?

Představení využívá rituální rámec, ale bez ukotvení v konkrétním náboženství. Jedná se spíše o „přirozené náboženství“, které je člověku natolik vlastní jako „psu štěkání“, jde o intuici, že celý svět je propojen, lidská mysl, květiny, hvězdy… dokud se ovšem do popření neprodere instrumentální rozum. Okolní svět promění v objekt a lidské vědomí a tělo v nástroje pro využití světa. Všichni musíme být užiteční a efektivní.
E.K.
"Vzduch uvnitř kapličky byl prosycený párou, vonnými tyčinkami a doutnajícími františkami. Na pozadí hrála mystická hudba. Byla tma. Zmatení diváci nevěděli, kam můžou a kam ne, především proto, že neviděli ani na krok, a začali přicházet až k nám za oltář, dalo by se říct, že se zalekli, snažili se s námi mluvit, ale my jim neodpovídaly, byly jsme v jiné realitě. Mlha se pomaličku ztrácela, hudba se najednou změnila. Zmatené bohyně sestupují z výšin a vycházejí zpoza oltáře, aby zjistily, co se děje. Pak přichází zvrat, najednou to nejsou lidé, co poslouchají božské příkazy, ale bohyně musí poslouchat povely lidí. A začínají cvičit, aniž by chápaly proč. Nedává to smysl, tempo se zrychluje, bohyně jsou vyčerpané, ale přesto stále cvičí. Dostávají do ruky zbraň. Tohle nechtěly. Padají k zemi, vyčerpané, těžce oddechují. Po chvíli se zvednou a odchází směrem k divákům a ven."
D.V.
"Jeden vede. Disciplína ho vede. Nechává se vést. Možná se nechává strhnout a možná si neuvědomuje důvody. Snažíme se vymanit a nechat se vést? Jako bohyně nacházíme klid a mír. Jako vůdce ztrácíme klid a mír. Čelíme permanentnímu odcizování se. STRACH X ODVAHA. VÍRA + PŘEKÁŽKY + ZKLAMÁNÍ + ODVAHA -> CESTA."
Hrají: Marie Zandálková, Dorota Vašíčková, Lenka Klodová, Karolína Kohoutková, Zuzana Krausová, Jana Pospíšilová
Galerijní Laboratoř - kaple sv. Jana Křtitele: http://www.galerijnilaborator.cz/
Videa:

Prodaná nevěsta ATD (premiéra v kině Art Brno) (21. září 2017)

Smetanova Prodaná nevěsta – nejnárodnější opera přijímána i těmi, kteří k tomuto hudebnímu žánru ani netíhnou, a její děj je tak známý, že si jej málokdo vybaví. Ateliér tělového designu v rámci rezidenčního pobytu Galerie Sam83 přijíždí do malé vesničky Česká Bříza, aby zrekonstruoval první němý filmový záznam opery z roku 1922, který leží zapomenut někde v Národním filmovém archivu. Naši nezainteresovaní vetřelci prochází scenérií současné vesnice a vytváří obrazy inspirované českým kulturním dědictvím.
hrají: Lukáš Essender, Tereza Froncová, Lenka Klodová, Kateřina Olivová, Kristína Reisová, Ivana Rovenská, Adéla Venturová a atd.
KINO ART BRNO: https://kinoart.cz/filmy/prodana-nevesta/
TRAILER: https://youtu.be/_zsw17nW2iQ/
VIDEA: http://atd.ffa.vutbr.cz/vystava.php?id=34

AiC (14. září 2017)

kolektivní výstava z rezidenčních pobytů organizovaných Galerií sam83 v České Bříze a Poznámky k národopisu v současném umění v Galerii bratří Špillarů v Domažlicích
Videa Ateliéru tělového designu zpracovávají skutečnost, že ve vesnici Česká Bříza byl natočen první němý filmový záznam opery Prodaná nevěsta. Během vernisáže proběhla performance Nabízení koláčů.
http://www.sam83.cz/galerie/vystavy/aic/