Diplomová práce Hany Němečkové: Viděné Neviděné (21. května 2013)

ke stažení: Posudek vedoucí práce Lenky Klodové

ke stažení: Posudek oponentky Jennifer Helia DeFelice

Diplomová práce Kláry Volkové: Na čekanou - Poslední leč (21. května 2013)

ke stažení: Posudek vedoucí práce Lenky Klodové

ke stažení: Posudek oponenta Martina Zeta

Diplomová práce Barbory Trnkové: Rozklad černé (10. června 2012)

ke stažení: Posudek oponenta Tomáše Rullera

ke stažení: Posudek vedoucí práce L. Klodové

Diplomová práce Kateřiny Horáčkové: LES (10. února 2012)

ke stažení: Teoretická diplomová práce CESTA ZA ZJEVENÍM

ke stažení: Oponentský posudek od Vladimíra Havlíka

ke stažení: Posudek vedoucí práce L. Klodové

Diplomová práce Kateřiny Olivové na téma UMĚLKYNĚ/KURÁTORKA (09. února 2012)

ke stažení: Teoretická diplomová práce Dramatická zpověď Umělkyně/Kurátorky

ke stažení: Posudek vedoucí práce Jany Prekové

ke stažení: Posudek oponetky Dariny Alster

Diplomová práce Pavly Kantorové na téma POPUD (16. února 2011)

ke stažení: Diplomová práce Pavly Kantorové - PO(PUD)

ke stažení: Hodnocení práce

ke stažení: