Atelier těla a umění

Body and Art

Ateliér tělové tvorby. 

Tělový experiment.

Contextěla.

Korpkunst.

Elementární antropologie. 

Biomédia

Body and Brain art

Figurativní koncept

Tělový koncept

Tvorba tělem

Umění tělem

Tělo v kontextu

Tělo v umění

Humanitní umění

Human art

Sociální koncept

Sociální sochařství

Vztahová estetika

Vztahový koncept

Humanitní koncepty

Sociální koncepty

Konceptuální antropologie

Umělecká antropologie

Interpersonální koncept

Mezilidský koncept

Aktivní umění

Láska a umění

Emocionální koncept