BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Slon 1995

BARTHES, Roland. Mytologie. Dokořán, 2004.

BERGER, John. Ways of Seeing, BBC and Penguin, 1972.

DUDEN, Barbara. Pohlavie, biologia, dejiny tela. Aspekt,  3/1997, 22-29.

EIBLMAYR, Silvia. Žena jako obraz. Aspekt,  3/1997, 93-103.

FAFEJTA, Martin. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany: Jan Piszkiewicz, 2004.

FELSHIN, Nina. But is it an art? The Spirit of Art as Activism.

GROGAN, Sarah. Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Grada Publishing, 2000.

JONES, Amelia. Nepřítomné tělo/ Přelud zobrazení. in Neviditelná žena. Martina PACHMANOVÁ ed. Praha: One Woman Press, 2002. 

JONESOVÁ, Amelia. Telo. in Kritické pojmy dejín umenia. Robert S. NELSON a Richard SHIFF ed.  Nadácia - Centrum súčasného umenia, 2004.

MARCUS, Greil. Stopy rtěnky. Votobia, 1998.

MITCHELL, Juliet. Ženská sexualita: J. Lacan a Freudova škola. in: Dívčí válka s ideologií.

OATES-INDRUCHOVÁ, Libora ed. Praha: Slon, 1998.  MOORE, Henrietta, J. Co se stalo se ženami a muži? Cargo, 3-4/2001, 174-193.

NEAD, Lynda. Rámovánie tela, Aspekt, 2/1997, 16-20.

NEAD, Lynda: Female Nude, Routledge, 1992.

PACHMANOVÁ, Martina. Věrnost v pohybu. One Woman Press, 2001. 

REZEK, Petr. Tělo, věc a skutečnost v současném umění. Praha: Jazzpetit, 1982.

SÝKORA, Peter. Telo v súčasnom umení 3-4/1996 Profil, 98-113. 

TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Vesmír a lidstvo. Vyšehrad, 2003.