1(6)
vzad vpřed

Out of Regal

Petra Daneková - Kniha těla

 

Out of Regal

Stává se to knihám, stává se to tělům, tak proč by se nemělo stát knižním pracem Tělového designu?

Uvádíme zakázanou výstavu, kterou jsme připravili pro oddělení Odborné literatury Městské knihovny v Praze.

„Láska k nihám“ byl jeden z pracovních názvů výstavy a vystihoval převládající prokreativní emoci.

Většina prací studentek a studentů jsou kontemplativní i hravé projekty, často v podobě knižních objektů. To, že častým motivem je objevování nebo zvýrazňování tělesnosti knihy, není dáno jen mým počátečním podřeknutím se o tom, že se někdy slovo stává tělem. Stojí za tím i náš obdiv ke světu literatury, ve kterém to, co tryská z formálně nezajímavého objektu knižního kvádru, dokáže s tělem zacvičit mnohem silněji než vizuální podněty.

Naloženo na knihovnický vozík veze se naše umění zpět ke vznešenosti – druhou verzí názvu výstavy bylo „Back to Regal“. Sraženo z vozíku, vyjmuto z regálu, zase zpátky doma.