Ateliér Tělového designu na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně je intermediální ateliér. Je exkluzivním pracovištěm, které se zabývá reflexí a prezentací lidského těla, tedy i vašeho těla ve výtvarném umění. Zaměřujeme se na jednotlivce, na dvojice, na společenství. Vnímáme formu těla, kostru, anatomii, tvarosloví. Tělo je pro nás estetickým objektem, je krásné, i když je postižené. Je normální, i když je queer. Je velmi obyčejné, ale vyjadřujeme skrze něj transcendentální myšlenky. V těle se realizuje náboženství i politika. Jednotlivé rysy těla, gender, rasa, věk jsou často determinanty rozdělující společnost. Tělo otevírá hranici mezi uměním a vědami, inspirujeme se humanitními studiemi, psychologií, gender studies, pedagogikou, mediálními, postkoloniálními a environmentálními studiemi. společenskými vědami. Roli tělového designéra ve společnosti chápeme jako roli naslouchajícího, analytika, navigátora, tvůrce, spolupracovníka a aktivisty. Tělový design se řadí do stejné kategorie uměleckých aktivit jako sociální umění, komunitní umění, public art, social sculpture, guerillový urbanismus, sociální aktivismus.
Alexandra Kopúnková, Darya Rasokhina, Jan Mikulica, Mia Juřeníková, Kristina Štrachová, Sára Hold, Kateřina Šillerová, Erika Bezarova, Josef Kovář, Josef Mach, Eva Gatialová, Denie Kony, Nela Bělíková, Natália Bobáková, Kristýna Coufalová, Petra Daneková, Natália Drevenáková, Lukáš Essender, Matej Grznár, Sabina Chrastilová, Lenka Klodová, Erika Kloudová, Karolína Kohoutková, Vendula Kolářová, Zuzana Krausová, Kateřina Molišová, Kača Olivová, Kristína Reisová, Barbora Smékalová, Izabela Švantnerová, Karolína Tomanová, Adéla Venturová, Michaela Werunská, Sara Wollasch, Marie Zandálková, Katarína Nagyová, Polina Masevnina, Zuzana Kleinerová, Tereza Sirůčková, Nela Richterová, Nina Mikušková, Markéta Polcarová, Michal Durda, Matyáš Dynka, Adéla Kočičková, Kamila Kouřilová, Adam Michálek, David Buriánek, Karolína Auzká, Erika Mrtvá
Body design encompasses a wide range of intermedia applied arts. The use of art is understood as its ability to be used for another purpose, beyond the bounds of institutionalized art. The most natural area of ​​activity is for body art design in public space and art projects with social themes. Body design belongs to the same category of artistic activities as social art, community art, public art, social sculpture, guerrilla urbanism, social activism. The body design takes the human body as the basis of its projects, which is the basic form of our being in the world. We can focus on the individual body, on the interaction between multiple bodies, on the coexistence of many human bodies ... and the spectrum of themes for artistic grasping spreads from formal, aesthetic, conceptual, social to ethical, religious and political. In teaching body design, we strive to follow the procedure from the body's own microcosm to the social body's macrocosm. The Body Design is characterized by a borderline between art and the humanities. For his work he draws inspiration from the fields of humanities, psychology, gender studies, media studies, postcolonial studies, environmental disciplines, special education. The ideal method is a hybrid mode of work that combines the freedom of artistic means with exact data and practices inspired by "soft" social sciences. Creation in line with Body Design is a combination of artistic, intuitive, conceptual and social sensitivity. The role of body designer and body designer in society is seen as the role of a listening, analyst, navigator, creator, collaborator and activist.
Tělový design je žena, muž, trans a queer. Kostra, orgány a organismus. Smysly: sluch, čich, hmat a sluch. Zrození, porod, mateřství, otcovství, mládí, stáří i smrt. Zdravé tělo, normální tělo, nemocné tělo, postižení. Čistota, hygiena i špína. Medicína, léčitelství, magie. Práce a relax. Péče a zneužití. Tělo nahé a oblečené. Móda jako ochrana, estetika i jako politické gesto. Tělo v soukromí, v domácnosti, v rodině, i tělo opuštěné. Tělo vystavené, na veřejnosti. Tělo na slavnosti i na demonstraci. Vzpomínky, jizvy, historie. Tělo ve fotografii, instalaci, soše, performanci, akci, malbě, konceptu, slově, audiu, ve veřejném prostoru a na sociálních sítích.

Natália Drevenáková a Terézia Poljaková

@nataliadreven_ x @tereziapolja

výstava // galéria Monomach

Natália Drevenáková a Terézia Poljaková@nataliadreven_ x @tereziapolja8.11. - 30.11. 2018Listopadová výstava a performance v galerii Monomach bude tentokrát průnikem a současně symbiózou dvou identit - @nataliadreven_ a @tereziapolja. Postupně tak vznikne místo, v němž se tyto identity nejen intenzivně koncentrují a propojují, ale zároveň podněcují naše další úvahy a představy o identitách jako takových. Jakých podob mohou nabývat a jaký mají pro nás v dnešním světě smysl? Jakým způsobem se jimi necháme ovlivňovat, k čemu nás motivují a jak s nimi nakládáme...ať už záměrně či nevědomě, s větším či menším úsilím a ohledem na perspektivu ostatních lidí? Jak vnímáme identitu druhých? Specifický prostor se tak v tomto případě stane samotnou reflexí prostředí, které nás denně obklopuje, je identitami doslova prosycené a stává se jejich odrazem, místem jejich viditelného uvolnění a vzájemných přesahů.November's exhibition and performance in the Monomach Gallery will be the penetration and symbiosis of two identities - @nataliadreven_ and @tereziapolja. Gradually, a place is created in which these identities not only concentrate and interconnect intensively, but at the same time stimulate our further reflections and ideas of identities as such. What forms can they take and what are they meaning to us in today's world? How do we influence them, motivate us and manipulate them ... whether deliberately or unconsciously, with more or less effort, and with regard to the perspective of other people? How do we perceive the identity of others? Thus, in this case, the specific space becomes the reflection itself of the environment that surrounds us every day, the identity is literally saturated and becomes their reflection, the place of their visible relaxation and mutual overlaps.November exhibition and performance in Monomach galery will be intersection a symbiosis of two identities - @nataliadreven_ and @tereziapolja. There will be created place, in which Uvedení: Galerie Monomach (Luční 54. Brno), 8.11:-30.11. 2018, Kurátoři výstavy: Dana Kinclová a Pavla Maslejová


UntitledUntitledUntitledUntitledUntitled