Ateliér Tělového designu na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně je intermediální ateliér. Je exkluzivním pracovištěm, které se zabývá reflexí a prezentací lidského těla, tedy i vašeho těla ve výtvarném umění. Zaměřujeme se na jednotlivce, na dvojice, na společenství. Vnímáme formu těla, kostru, anatomii, tvarosloví. Tělo je pro nás estetickým objektem, je krásné, i když je postižené. Je normální, i když je queer. Je velmi obyčejné, ale vyjadřujeme skrze něj transcendentální myšlenky. V těle se realizuje náboženství i politika. Jednotlivé rysy těla, gender, rasa, věk jsou často determinanty rozdělující společnost. Tělo otevírá hranici mezi uměním a vědami, inspirujeme se humanitními studiemi, psychologií, gender studies, pedagogikou, mediálními, postkoloniálními a environmentálními studiemi. společenskými vědami. Roli tělového designéra ve společnosti chápeme jako roli naslouchajícího, analytika, navigátora, tvůrce, spolupracovníka a aktivisty. Tělový design se řadí do stejné kategorie uměleckých aktivit jako sociální umění, komunitní umění, public art, social sculpture, guerillový urbanismus, sociální aktivismus.
Alexandra Kopúnková, Darya Rasokhina, Jan Mikulica, Mia Juřeníková, Kristina Štrachová, Sára Hold, Kateřina Šillerová, Erika Bezarova, Josef Kovář, Josef Mach, Eva Gatialová, Denie Kony, Nela Bělíková, Natália Bobáková, Kristýna Coufalová, Petra Daneková, Natália Drevenáková, Lukáš Essender, Matej Grznár, Sabina Chrastilová, Lenka Klodová, Erika Kloudová, Karolína Kohoutková, Vendula Kolářová, Zuzana Krausová, Kateřina Molišová, Kača Olivová, Kristína Reisová, Barbora Smékalová, Izabela Švantnerová, Karolína Tomanová, Adéla Venturová, Michaela Werunská, Sara Wollasch, Marie Zandálková, Katarína Nagyová, Polina Masevnina, Zuzana Kleinerová, Tereza Sirůčková, Nela Richterová, Nina Mikušková, Markéta Polcarová, Michal Durda, Matyáš Dynka, Adéla Kočičková, Kamila Kouřilová, Adam Michálek, David Buriánek, Karolína Auzká, Erika Mrtvá
Body design encompasses a wide range of intermedia applied arts. The use of art is understood as its ability to be used for another purpose, beyond the bounds of institutionalized art. The most natural area of ​​activity is for body art design in public space and art projects with social themes. Body design belongs to the same category of artistic activities as social art, community art, public art, social sculpture, guerrilla urbanism, social activism. The body design takes the human body as the basis of its projects, which is the basic form of our being in the world. We can focus on the individual body, on the interaction between multiple bodies, on the coexistence of many human bodies ... and the spectrum of themes for artistic grasping spreads from formal, aesthetic, conceptual, social to ethical, religious and political. In teaching body design, we strive to follow the procedure from the body's own microcosm to the social body's macrocosm. The Body Design is characterized by a borderline between art and the humanities. For his work he draws inspiration from the fields of humanities, psychology, gender studies, media studies, postcolonial studies, environmental disciplines, special education. The ideal method is a hybrid mode of work that combines the freedom of artistic means with exact data and practices inspired by "soft" social sciences. Creation in line with Body Design is a combination of artistic, intuitive, conceptual and social sensitivity. The role of body designer and body designer in society is seen as the role of a listening, analyst, navigator, creator, collaborator and activist.
Tělový design je žena, muž, trans a queer. Kostra, orgány a organismus. Smysly: sluch, čich, hmat a sluch. Zrození, porod, mateřství, otcovství, mládí, stáří i smrt. Zdravé tělo, normální tělo, nemocné tělo, postižení. Čistota, hygiena i špína. Medicína, léčitelství, magie. Práce a relax. Péče a zneužití. Tělo nahé a oblečené. Móda jako ochrana, estetika i jako politické gesto. Tělo v soukromí, v domácnosti, v rodině, i tělo opuštěné. Tělo vystavené, na veřejnosti. Tělo na slavnosti i na demonstraci. Vzpomínky, jizvy, historie. Tělo ve fotografii, instalaci, soše, performanci, akci, malbě, konceptu, slově, audiu, ve veřejném prostoru a na sociálních sítích.

Jan Mikulica

Ragnarök

Projekt Ragnarök vyobrazuje scény z příběhu Ragnarök: konečný osud bohů, které jsou zpracovány za pomocí A.I. (Umělé inteligence) v programu MidJourney. Cílem bylo prozkoumat vizuál děl ze severské mytologie, které se do dnešní doby nedochovaly, nebo dokonce ani neexistovali. To mohlo být způsobeno životním stylem Seveřanů, kteří byli nájezdníci a okupovali nová místa. První obrazové zmínky se objevují až v 19.století, čemuž můžeme vděčit tomu, že se příběhy přeložily ze staré norštiny do angličtiny, a tak pro umělce bylo možné příběhy zpracovat. V rámci projektu jsem zpracoval VR video, ve kterém se zobrazují finální díla vytvořená A.I. Generátorem. Video se od finálního díla retrospektivně vrací zpět přes různé varianty děl, u kterých jsem selektoval ze čtyř různých obrazových zdrojů. Díla doprovází texty, jež byly využity jako zadání pro výsledek obrazu. V závěru se video vrací až na počáteční frázi, ze kterého vznikala první verze díla. Projekt končí nápisem příběhu Ragnarök, ze kterého výchází celá práce. Záměrem tedy bylo spekulovat nad vizuální stránkou severského umění z dané doby a prozkoumání umělé inteligence, jakožto nástroj umožňující tvorbu děl z velké database obrazových zdrojů. Zajímavé bylo sledovat, jak si umělá inteligence poradí se zažitými jmény jako jsou Thor, Loki, Odin… které zpopularizovalo studio Marvel v jejich filmech o superhrdinském bohovi. Další varianta, která se jevila jako zajímavá, bylo zkoumání toho, jak si umělá inteligence poradí bez zmíněných jmen a pouze jenom s popisem děje a vložením tagu, že se jedná o severskou mytologii. Ve finále jsem přišel na to, že já jakožto rozený Čech, který nemá kořeny s danou kulturou, nemohu být ten, který bude reprodukovat díla na motivy severské mytologie, proto se projekt stává mou subjektivní selekcí tématu. A tak umožňuji A.I. generátoru tvořit na motivy ze severské mytologie, jelikož daný generátor má rozsáhlou databází od lidí různých kultur, a tak může být mnohem lépe propojený s kořeny severského národa.


Untitled