Ateliér Fakultě výtvarných umění VUT v Brně je ateliér. Je pracovištěm, které se zabývá a prezentací tedy i ve výtvarném umění. Zaměřujeme se Vnímáme formu je pro nás je i když je handicapované. Je i když je Je velmi ale vyjadřujeme skrze něj transcendentální myšlenky. V se realizuje i Jednotlivé rysy jsou často determinanty rozdělující společnost. otevírá mezi uměním a vědami, se humanitními studiemi, psychologií, pedagogikou, mediálními, postkoloniálními a studiemi. společenskými vědami. Roli ve společnosti chápeme jako roli tvůrce, spolupracovníka a se řadí do stejné kategorie uměleckých aktivit jako umění, umění, guerillový aktivismus.
Bobáková, Kristýna Coufalová, Petra Daneková, Lukáš Essender, Lenka Klodová, Erika Kloudová, Karolína Kohoutková, Krausová, Kateřina Molišová, Kača Olivová, Karolína Tomanová, Sara Wollasch, Marie Zandálková, Polina Masevnina, Nina Mikušková,
encompasses a wide range of applied arts. The use of is understood as its ability to be used another purpose, the bounds of institutionalized The most natural of ​​activity is in space and with themes. belongs to the same category of artistic activities as guerrilla urbanism, activism. The takes the as the basis of its which is the basic of our in the world. We can focus on the on the between on the coexistence of many ... and the of themes artistic grasping spreads from to and political. In teaching we strive to follow the procedure from the own microcosm to the macrocosm. The is characterized by a between and the humanities. his work he inspiration from the fields of humanities, psychology, postcolonial special The ideal method is a mode of work that the of artistic means with exact and practices inspired by sciences. Creation in with is a combination of artistic, and The role of and in is seen as the role of a listening, analyst, navigator, and activist.
Tělový je a a organismus. sluch, a sluch. porod, o tcovství, stáří i handicap. i špína. Práce a a zneužití. a jako i jako v v domácnosti, v rodině, i slavnosti i ve malbě, ve a